2020-04-23: І Науково-практична онлайн-конференція "Актуальні питання юридичної науки та практики"

Актуальні питання юридичної науки та практики : тези доп. учасників І Наук.-практ. онлайн-конф. (Київ, 23 квіт. 2020 р.). Київ: НДІ ППСН, 2020.

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми теорії права, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального та кримінально-процесуального права.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів.

 

Організатори конференції:

1. Міжнародна громадська організанізація "Асоціація захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина"
2. Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук

Опубліковано: 2020-04-23

Весь випуск

Тези