[1]
Токарєва, К.С. 2020. Особливості законодавчого закріплення відповідальності медіатора. Трудове право та законодавство про працю: шляхи реформування : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 15 трав. 2020 р.). (Трав 2020), 73-76.