Токарєва, К. С. (2020). Особливості законодавчого закріплення відповідальності медіатора. Трудове право та законодавство про працю: шляхи реформування : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 15 трав. 2020 р.), 73-76. вилучено із http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200515/article/view/tokarieva