Токарєва, Ксенія Сергіївна. 2020. «Особливості законодавчого закріплення відповідальності медіатора». Трудове право та законодавство про працю: шляхи реформування : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 15 трав. 2020 р.), Травень, 73-76. http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200515/article/view/tokarieva.