Токарєва, К. С. (2020) «Особливості законодавчого закріплення відповідальності медіатора», Трудове право та законодавство про працю: шляхи реформування : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 15 трав. 2020 р.), с. 73-76. доступний у: http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200515/article/view/tokarieva (дата звернення: 14Квітень2024).