[1]
Шенцев, Д.О. 2020. Сутність та особливості взаємодії та координації між суб’єктами забезпечення безпеки виборчого процесу в Україні. Актуальні питання функціонування системи кримінальної юстиції України : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 16 трав. 2020 р.). (Трав 2020), 75-78.