2020: Актуальні питання функціонування системи кримінальної юстиції України : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 16 трав. 2020 р.)

Актуальні питання функціонування системи кримінальної юстиції України: тези доп. учасників Наук.-практ. онлайн-сем. (Харк., 16 трав. 2020 р.). Харків: НДІ ППСН, 2020. 82 с.

Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам функціонування системи кримінальної юстиції України, а також проблемам діяльності правоохоронних органів.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів.

Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори та їх наукові керівники. Деякі доповіді та повідомлення мають дискусійний характер, оскільки в них висловлюється особиста думка автора, яка не завжди збігається з поглядами членів редколегії. Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук (https://pp-ss.pro).

Опубліковано: 2020-05-16

Тези