2020-12-10: Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє»

Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.). Харків: НДІ ППСН, 2020. 196 с.

Сторінка конференції

Організатори конференції:
Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
Науково-дослідний інститут соціальної безпеки, політики, права, фінансів та бізнесу
Кримінологічна асоціація України
Харківський університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Льотна академія Національного авіаційного університету

Опубліковано: 2020-12-27

Весь випуск

Актуальні питання функціонування національної та міжнародної систем захисту прав

Права та свободи людини в Україні: соціально-гуманітарний аспект.

Проблеми теорії та практики реалізації прав людини в Україні у приватноправовій

Публічна влада, державне управління та права людини.

Права та свободи людини в системі кримінальної юстиції в Україні.