Невядовський, В. О. (2020) «Удосконалення взаємодії та координації суб’єктів здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні», Людина, суспільство, держава: актуальні питання правового регулювання взаємодії: тези доп. учасників. наук.-практ. конф. (Київ, 10 груд. 2020 р.), с. 6-7. доступний у: http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210a/article/view/neviadovskyi (дата звернення: 18Травень2022).