Теоретико-правова характеристика правового режиму військового майна

Автор(и)

  • Ольга Юріївна Капінус

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Юріївна Капінус

ад’юнкт кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського

Посилання

Беляєва Г.С. Правовий режим в загальнотеоретичному вимірі: монографія. Харків: Юрлітінформ, 2016. 240 с.

Загальна теорія держави і права / за ред. В. В. Копейчикова. Київ : ЮрІнком, 1997. 320 с.

Хом’яков Д.О., Коропатнік І.М. Правовий режим майна військового призначення. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. 2011. №3. С. 45-50.

Настюк В.Я. Адміністративно-правові режими в Україні: монографія. Харків: Право, 2011. 128 с.

Мінка Т.П. Органи внутрішніх справ як суб’єкти забезпечення адміністративно-правових режимів: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Дніпроп. у-т внутр. справ. Дніпропетровськ, 2001. 615 с.

Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин : монографія. Чернівці: Технодрук, 2015. 592 с.

Khomjakov D. Legal Guarantees Of The Legal Regime Of Propеrty Of Military Organizations Of The Armed Forces. Polish journal of science. 2020. № 2(30). P. 27-31.

Юридична енциклопедія: у 6-ти томах / гол. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: Українська Енцикопедія, 1998. Т. 2. 736 с.

Вакарюк Л.В. Основні підходи до розуміння поняття «правовий режим». Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 196-201.

Механізм правового регулювання: підручник / за ред. С.С. Алексєєва. Москва : Юридическая литература, 1987. 448 с.

Малько А.В. Правові режими: загальнотеоретичний і галузеві аспекти : монографія. Москва : Юрлітінформ, 2016. 416 с.

Алексєєв С.С. Теорія права. Москва : БЕК, 1995. 320 с.

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. Киев : Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 834 с.

Чернишов В.А. Правовий режим уставного капіталу (фонду) комерційних організацій. Вісник Удмуртського університету. 2013. Вип. 1. С. 12 18

Щербина В. С. Господарське право : підручник. Вид. 6-те, переробл. і допов. Київ : Юрінком Iнтер, 2013. 199 с.

Шульгін В.В. Конспект лекцій з курсу: «Актуальні питання правового забезпечення військової діяльності» для підготовки слухачів юридичного профілю навчання за програмою магістрів Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Київ : РВЦ «Військовий інститут», 2008. 364 с.

Поніматченко Ю.А. Правове регулювання діяльності Збройних Сил України : підручник. Вінниця : Нова книга, 2002. 256 с.

Даценко Д.І. Особливості правового режиму військового майна. «Розвиток регіону на основі інвестиційно-інноваційних підходів»: Збірник тез Міжнародної науково-практичної студентської конференції молодих учених і студентів (Херсон, 07 травня 2019 р.) Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2019. С. 97-102

Downloads

Опубліковано

2020-12-11

Як цитувати

Капінус, О. Ю. (2020). Теоретико-правова характеристика правового режиму військового майна . Галузь військового права у сучасних умовах державотворення : тези доп. учасників панел. диск. (Київ - Харків, 11 груд. 2020 р.), 56-61. вилучено із http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201211/article/view/kapinus