[1]
Пашинський, В.Й. 2021. Функції громадянського суспільства як суб’єкта адміністративно-правового забезпечення оборони держави. Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 21 груд. 2021 р.). (Груд 2021), 65-68.