Пашинський, В. Й. . (2021) «Функції громадянського суспільства як суб’єкта адміністративно-правового забезпечення оборони держави», Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 21 груд. 2021 р.), с. 65-68. доступний у: http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20211221/article/view/pashynskyi (дата звернення: 22Липень2024).