Штучний інтелект в бізнесі: напрями розвитку та досвід Європейського Союзу

Автор(и)

Біографії авторів

Іріна Колупаєва

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки

Олена Полозова

студентка Харківського національного університету радіоелектроніки

Посилання

Кирлик Н. I. Штучний інтелект та його використання в логістичних процесах. Фктуальні проблеми економіки. №9-10(243-244), 2021. С. 59-66.

Кузьомко В. М., Бурангулова В. В. Можливості використання штучного інтелекту в діяльності сучасних підприємств. Економіка та суспільство. Випуск # 32 / 2021. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-67

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: Pозпорядження Кабінету Міністрів України від 2.12.2022 №1556-р. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-р#Text

Шаховська Н. Як штучний інтелект впливає на наше життя. Retrieved from https://zn.ua/ukr/tech/vid-fantastiki-dorealnosti.html

Сommunication from the Commission to the European Parliament, The European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions Artificial Intelligence for Europe COM/2018/237 final. Retrieved from https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-artificial-intelligence-europe

Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise? Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf

White Paper On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and tru Brussels, 19.2.2020 COM(2020) 65 final. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

Downloads

Опубліковано

2022-12-08

Як цитувати

Колупаєва, І., & Полозова, О. (2022). Штучний інтелект в бізнесі: напрями розвитку та досвід Європейського Союзу. Гуманітарні аспекти цифрового суспільства : тези доп. учасників міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 8 груд. 2022 р.), 10-14. вилучено із http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20221208/article/view/kolupaieva