2022-09-30 Науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики »

Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 30 вер. 2022 р.). Харків: НДІ ППСН, 2022. 166 с.

Сторінка конференції

Організатори конференції:

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук

Опубліковано: 2022-10-06

Весь випуск

Статті