[1]
Куцевич, А.А. 2019. Загальнотеоретична характеристика правової природи механізму звільнення державних службовців. Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2019 р.). (Жов 2019), 83-87.