[1]
Маслова, Н.Г. 2019. Щодо протидії кримінальному радикалізму на глобальному та національному рівнях. Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2019 р.). (Жов 2019), 96-100.