[1]
Сітар, Д.В. 2019. Роль принципів у формуванні системи повноважень публічної адміністрації. Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2019 р.). (Жов 2019), 141-144.