[1]
Танько, А.В. 2019. Становлення концепції забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правовому полі української держави. Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2019 р.). (Жов 2019), 148-153.