Куцевич, А. А. (2019) «Загальнотеоретична характеристика правової природи механізму звільнення державних службовців», Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2019 р.), с. 83-87. доступний у: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20191011/article/view/kutsevych (дата звернення: 23Лютий2024).