Поточний номер

2019-12-10: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття»
					View 2019-12-10: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття»

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2019 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019. 204 с.

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми теорії права, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального, кримінального процесуального та інших галузей права.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних закладів вищої освіти, а також юристів-практиків.

Опубліковано: 2019-12-10

Весь випуск

Актуальні питання державно-правового розвитку України та міжнародного права

Проблеми теорії та практики приватного права в Україні

Адміністративно-правові аспекти організації та здійснення публічної влади

Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції в Ук

Переглянути всі випуски