[1]
Гвоздик, С.П. 2020. Сутність адміністративно-правового механізму забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу в Україні. Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.). (Лют 2020), 51-54.