[1]
Полянський, А.О. 2020. Актуальні питання адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію судово-експертних установ з правоохоронними органами. Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.). (Лют 2020), 102-103.