Гвоздик, С. П. (2020). Сутність адміністративно-правового механізму забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу в Україні. Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.), 51-54. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/hvozdyk