Полянський, Антон Олександрович. 2020. «Актуальні питання адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію судово-експертних установ з правоохоронними органами». Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.), Лютий, 102-3. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/polianskyi.