Гвоздик, С. П. (2020) «Сутність адміністративно-правового механізму забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу в Україні», Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.), с. 51-54. доступний у: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/hvozdyk (дата звернення: 14Квітень2024).