Музичук, Е. О. (2020) «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення Національної поліції України», Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.), с. 78-80. доступний у: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/muzychuk (дата звернення: 29Листопад2021).