Музичук, Е. О. «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення Національної поліції України». Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.), Лютий 2020, с. 78-80, https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/muzychuk.