Полянський, Антон Олександрович. «Актуальні питання адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію судово-експертних установ з правоохоронними органами». Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.) (Лютий 21, 2020): 102-103. дата звернення Лютий 23, 2024. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/polianskyi.