Ретроспектива наукової, педагогічної та державної діяльності Петра Недбайла: характеристика основних етапів

Автор(и)

  • Ольга Генадіївна Доротюк

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Генадіївна Доротюк

аспірант Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка

Посилання

Архів Президії НАН України. Особова справа члена-кореспондента АН УРСР Петра Омеляновича Недбайла, арк. 2, 55.

Биография П. Е. Недбайло. Правоведение. 1967. № 4. С. 126-127.

Тищик Б. Й. З історії Львівського університету і юридичного факультету. Vivat Justitia Міжнародний студентський науково-юридичний альманах. Вип 1. 2002. С. 8-13.

Назаренко Є. В. П. О. Недбайло – вчений, педагог, громадський діяч. Вестник Киевского университета. Юридические науки. Вып. 18. С. 60 64.

Витрук Н. В., Рабинович П. М. Петр Емельянович Недбайло, 1907 – 1974. Правоведение. 1987. № 3. С. 74 – 79

Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов. 1959 г. 169 с.

Рабінович П. Пам’яті вчителя (до 100-річчя від Дня народження професора Петра Омеляновича Недбайла). Вісник Львівського університету. 2007. Випуск 44. С. 3-10

Downloads

Опубліковано

2020-12-10

Як цитувати

Доротюк, О. Г. (2020). Ретроспектива наукової, педагогічної та державної діяльності Петра Недбайла: характеристика основних етапів. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), 36-38. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/dorotiuk

Номер

Розділ

Права та свободи людини в Україні: соціально-гуманітарний аспект.