Гарантії прав та свобод людини і громадянина у зарубіжних країнах

Автор(и)

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лілія Тарасівна Рябовол

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка

Посилання

Банах С. В. Ґенеза функцій інституту омбудсмана в зарубіжних країнах. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 4. С. 50-54. URL: http://lsej.org.ua/4_2014/12.pdf

Конституційне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / Під ред. В. О. Ріяки. К.: Юрінком Інтер, 2002,.426 с.

Конституції зарубіжних країн : навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк [та ін.] ; ред. В. О. Серьогін. Харків : ФІНН, 2009. 664 с.

Хальота А. І. Історія нормативного регулювання конституційних процесуальних прав і свобод людини та громадянина в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 40-44. URL: http://lsej.org.ua/1_2015/1_2015.pdf

Чернецька О. В. Права та свободи людини і громадянина як основа функціонування органів публічної влади. Часопис Київського університету права. 2014. № 1. С. 87-90.

Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право. К.: ИД «Княгиня Ольга», 2007. 416 с.

Яковюк І. Державний суверенітет і права людини: питання співвідношення і пріоритету. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 2. С. 18-31.

Downloads

Опубліковано

2020-12-10

Як цитувати

Рябовол, Л. Т. (2020). Гарантії прав та свобод людини і громадянина у зарубіжних країнах. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), 22-25. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/riabovol

Номер

Розділ

Актуальні питання функціонування національної та міжнародної систем захисту прав