Деякі аспекти забезпечення безпеки дітей в епоху інформаційно комунікаційних технологій

Автор(и)

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Леонідівна Сироїд

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Посилання

Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности. URL: https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504153_Russian.pdf (дата звернення 19.11.20).

Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни детей». URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml (дата звернення 28.11.20).

Convention on Cybercrime. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ 2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf (дата звернення 04.12.20).

Downloads

Опубліковано

2020-12-10

Як цитувати

Сироїд, Т. Л. (2020). Деякі аспекти забезпечення безпеки дітей в епоху інформаційно комунікаційних технологій. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), 26-28. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/syroid

Номер

Розділ

Актуальні питання функціонування національної та міжнародної систем захисту прав