[1]
Куценко, К.Д. 2020. Форми захисту трудових прав працівників суду в Україні. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.). (Груд 2020), 51-54.