[1]
Тарасюк, Ю.В. 2020. Щодо проблеми реалізації громадянами права на житло. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.). (Груд 2020), 97-98.