Троянський, О. А. (2020). Забезпечення прав людини при застосуванні адміністративно-запобіжних заходів. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), 127-130. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/troianskyi