Куценко, Катерина Дмитрівна. 2020. «Форми захисту трудових прав працівників суду в Україні». Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), Грудень, 51-54. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/kutsenko.