Спіцина, Ганна Олександрівна, Віталій Анатолійович Цимбалістий, і Ольга Станіславівна Семенових. 2020. «Актуальні питання трудового права: вимоги сьогодення ». Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), Грудень, 63-65. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/spitsyna.