Тарасюк, Юрій Васильович. 2020. «Щодо проблеми реалізації громадянами права на житло». Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), Грудень, 97-98. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/tarasiuk.