Тарасюк, Ю. В. (2020) «Щодо проблеми реалізації громадянами права на житло», Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), с. 97-98. доступний у: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/tarasiuk (дата звернення: 29Листопад2021).