Фоменко, М. В. (2020) «Соціальна нерівність як криміногенний фактор формування молодіжної злочинності», Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), с. 180-181. доступний у: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/fomenko (дата звернення: 23Січень2022).