Яровець, Д. А. (2020) «Повноваження підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України щодо забезпечення прав дітей», Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), с. 194-196. доступний у: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/yarovets (дата звернення: 29Листопад2021).