Фоменко, М. В. «Соціальна нерівність як криміногенний фактор формування молодіжної злочинності». Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), Грудень 2020, с. 180-1, https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/fomenko.