2020-12-10: Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє»

Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук; Кримінол. асоц. України; Харк. ун-т; Харків: НДІ ППСН, 2020. 

 
Опубліковано: 2021-01-09